Stavební fyzika

tepelná technika, akustika, osvětlení a oslunění 

Tepelná technika

Předmětem naší odborné činnosti je především posouzení staveb z hlediska tepelné ochrany budov a optimálního návrhu dílčích stavebních konstrukcí a konstrukčních detailů. Docílení kvalitního vnitřního prostředí v budovách závisí v tomto ohledu na mnoha faktorech, které je možné velice dobře vyčíslit. V rámci tohoto oboru tedy nabízíme následující činnosti:

 • výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla stavební konstrukce a s ním i související návrh tloušťky tepelné izolace stavebních konstrukcí (samozřejmostí je zhodnocení balance vodní páry a zhodnocení rizika růstu plísní)
 • posouzení průměrného součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí, vypracování energetického štítku obálky budovy
 • posouzení nejnižší vnitřní povrchové teploty a možnosti povrchové kondenzace kritických stavebních detail
 • posouzení difúzních vlastností stavebních konstrukcí – bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry, návrh parozábrany a opatření zamezujících vzniku kondezačních oblastí
 • řešení dvourozměrného a trojrozměrného teplotního pole stavebních detailů a posouzení tepelných mostů
 • posouzení tepelné stability místností v zimním a letním období, návrh clonících prvků a zasklení, posouzení akumulačních vlastností konstrukcí

Osvětlení, oslunění, zastínění

Hodnocení denního osvětlení, oslunění, příp. zastínění staveb, místností a pozemků. Návrh osvětlovacích otvorů obytných, občanských a průmyslových staveb ve vztahu k zajištění hygienicky požadovaných světelných podmínek.

 • denní osvětlení
 • výpočet a posouzení denního osvětlení v budovách
 • výpočet a posouzení sdruženého osvětlení v budovách
 • návrh velikosti osvětlovacích otvorů (oken, světlíků) z hlediska denního, popř. sdruženého osvětlení
 • vyhodnocení vlivu novostavby na změnu úrovně denního osvětlení v okolní zástavbě
 • výpočet a hodnocení osvětlení prostřednictvím světlovodů, návrh velikosti a rozmístění světlovodů v místnosti
 • návrh osvětlovacích otvorů (oken, světlíků) průmyslových a zemědělských objektů při zajištění požadovaných světelných podmínek v interiéru
 • expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení

Oslunění (proslunění, zastínění)

 • výpočet a posouzení celkové doby proslunění obytných staveb dle ČSN 730541
 • výpočet a posouzení celkové doby proslunění pozemků sloužících k rekreaci v okolí obytných
 • analýza oslunění v rámci hmotové studie
 • expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení
 • hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska oslunění

Akustika 

 • výpočet a posouzení vzduchové neprůzvučnosti dělících stavebních konstrukcí
 • výpočet a posouzení kročejové neprůzvučnosti dělících stavebních konstrukcí
 • hlukové studie
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?