Vzdělávání

připravíme pro Vás kurzy, semináře či školení 

Na základě našich dlouholetých zkušeností vám nabízíme vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost. Školení jsou vhodné také jako program celoživotního vzdělávání vašich zaměstatnců např. jako součást operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - OP VK jenž jedním z programů Evropské unie, který umožňuje České republice čerpat dotace nejen na celkovou inovaci modernizaci vzdělávacího systému, ale i na podporu lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Firmám, občanským sdružením a dalším subjektům nabízíme školení, kurzy nebo vzdělávací semináře nejčastěji na níže uvedená témata:

Mezinárodní

publikační činnost

je pro nás samozřejmostí. publikujeme v odborných tuzemských i zahraničních periodikách a na odborných portálech.

Stavební minimum

Základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání dalších vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech.

Stavební fyzika

Tepelná technika a energetika, využití obnovitelných zdrojů v nízkoenergetické výstavbě, denní osvětlení a oslunění, akustika - vzduchová a kročejová neprůzvučnost.

CAD systémy

Základy efektivní práce s CAD a BIM systémy. Nabízíme školení především pro produkty ZW CAD, SkiJo, Rhinoceros, VisualARQ a AutoCAD

Stavební diagnostika

Nedestruktivní diagnostika staveb, snímkování termografickou kamerou, měření parametrů vnitřního prostředí, měření vzduchotěsnosti staveb - Blower Door test, měření osvětlení.

Efektivita a kompletace

Příprava projektu, efektivní práce v CAD systému, šablony a rozvržení, sdílení dat, kompletace, tisk a velkoformátový tisk.

Fotografické kurzy

Základní komplexní kurzy pro majitele zrcadlovek a pokročilých kompaktů. Naučíte se využívat všech výhod a funkcí vašeho fotoaparátu naplno. Naučte se pravidla pro krásné snímky bez rozmazání, špatných barev, s krásným pozadím a hloubkou. 

 

Přesné náplně a časový rozvrh kurzů a školení jsou vždy dohodnuty dle individuálních požadavků klienta.

Couldn't retrieve tweets! Wrong username?