PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy  

Průkaz energetické náročnosti budovy – zkráceně PENB – je dokument zpracovaný na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento průkaz je někdy v textech označován jako energetický certifikát, často také nesprávně označován jako energetický štítek budovy.

Průkaz nás informuje o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Přičemž za energetickou náročnost je pro účely PENB považováno vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy.

V rámci průkazu se energetická náročnost hodnotí z hlediska těchto oblastí:

  • vytápění,
  • chlazení,
  • větrání,
  • příprava teplé vody,
  • osvětlení.

Průkaz má obecně platnost 10 let od jeho vydání.
Průkaz jako dokument se dělí na část protokolární a grafickou, která jednoduše interpretuje dosažené hodnoty. Podobu tohoto dokumentu stanovuje vyhláška.
Posuzovaná budova je v rámci PENB zařazena do příslušné třídy energetické náročnosti. Rozsah klasifikačních tříd je interval A až G. Třída A označuje mimořádně hospodárnou budovu, naopak třída G mimořádně nehospodárnou budovu. Pomyslný střed tvoří třída C, budovu v této kategorii lze považovat za úspornou.

V případě zájmu zpracujeme průkaz energetické náročnosti pro Vaši konkrétní budovu. Průkazy zpracováváme pro rodinné a bytové domy, administrativní i ostatní objekty.

Všem poskytujeme nezávazné a bezpletné poradenství k potřebě zpracování PENB.
Budeme rádi, když se na nás v případě jakýchkoli dotazů obrátíte.

PENB především v okresech Brno, Olomouc, Zlín a Jeseník

info@bplus.cz

Spotřeba vody      
Osvětlení      
Vytápění      
Obnovitelná energie      
Časté dotazy k PENB

Podle platné legislativy jsou průkazy povinné při prodeji a pronájmu jak nových objektů, tak objektů starších - stávajících. V případě pronájmu pouze části objektu není průkaz v současné době povinný. Povinnost se týká naprosté většiny objektů, především se jedná o rodinné a bytové domy, administrativní objekty apod.
Pozor, průkaz je třeba i při prodeji bytu (zde se za něj považuje průkaz sestavený pro celou budovu).
Zpracování průkazu doporučujeme nenechávat na poslední chvíli, potenciálního kupujícího či nájemce většinou zajímají právě energetické ukazatele, které lze z průkazu vyčíst. Mimo to i samotný zákon stanovuje uvádění těchto údajů již v reklamních materiálech a inzerátech. Tedy průkaz potřebujete již při vlastním zamýšlení prodeje či pronájmu.

Klíčová slova: PENB Brno, Olomouc, Jeseník, průkazy, průkaz energetické náročnosti, energetický štítek, energetické hodnocení, certifikát budovy

Modelování tepelných dějů ve vědě a průmyslu http://t.co/mUj6GEK3SS prostřednictvím @Humusoft
We are participating PrinLab workshop at Oulu University http://t.co/TMIWlAsgLp
Naše designové studio nově nabízí službu CNC centra, nejen pro prototypovou výrobu. Více na http://t.co/OT7wT14K6d
EXDR - experimental house operates with its own climate data from weather station Davis Vantage Pro2 aktiv plus
New solar cells. More efficiency and less costs. http://t.co/U8Z2WrtjcT
Zajimava konference z roku 2009 o akumulaci a materiálech s fázovou změnou http://t.co/wRuSa6XDuV
Mereni objemove vlhkosti v zemine http://t.co/SuZ3MqTAdj
Jak merit vlhkost v zemine - http://t.co/U6BAQ8P8oq