Inspekce nemovitosti

kvalifikované prověření technického stavu  

Jedná se o prohlídku, respektive kontrolu technického stavu nemovitosti na jejímž konci je zpráva hodnotící její kvalitu.
Prověření nemovitostí je v zahraničí zcela běžnou službou. Vyžadována je jak kupujícími tak i prodávajícími. 

Provádíme odbornou inspekci nemovitostí. Inspekci provádí vždy inspektor, který je autorizovanou osobou ČKAIT (autorizovaný inženýr České komory autorizovaných inženýrů a techniků).

Před vlastní koupí domu, bytu či pozemku za Vás vykonáme inspekci nemovitosti, tak aby jsme nezávisle a objektivně posoudili její technický stav a ekonomickou hodnotu. Inspekci doporučujeme provádět nejen pro starší objekty, ale také pro novostavby a pozemky. Zde se vyhnete zbytečným tahanicím při reklamačních řízeních, či zvláštním překvapením na katastrálním úřadě.

Při důkladném prozkoumání nemovitosti nalezené závady zevidujeme a následně vypracujeme odbornou zprávu inspekce nemovitosti. Zprávu inspekce nemovitosti zpracujeme u běžných prohlídek do 48 hodin.

Vezmeme-li v úvahu, že inspekcí nemovitosti odborníkem dostáváte do ruky účinný nástroj a přesvědčivé argumentace, jak přimět prodávajícího ke slevě či naopak, jak nenaletět na nekvalitně provedenou stavbu, je provedení inspekce nemovitosti více než přijatelná a odůvodnitelný krok před koupí dané nemovitosti.

Inspekce nemovitostí provádíme v rámci celé ČR, především však v okresech Brno, Brno-venkov, Olomouc, Zlín a Jeseník.

Zpráva inspekce nemovitosti Vám pomůže:

 • koupit nemovitost za cenu odpovídající technickému stavu nemovitosti
 • objektivně se rozhodnout 
 • dle finančních možností naplánovat opravy
 • vyhnout se průtahům při reklamacích či soudním sporům

Zákazník získá:

 • Objektivní a zcela nezávislou zprávu o stavu nemovitosti
 • Report a fotodokumentaci s uceleným přehledem závad
 • Efektivní snížení rizika skrytých vad a dodatečných reklamací
 • Záruku vysokých standardů a odborných postupů používaných během prověření nemovitosti
 • Možnost zjistit již před nákupem nemovitosti hrubý odhad případných dodatečných investic nutných k odstranění vad

Námi nabízené benefity inspekce nemovitosti

 • inspekci provádí osoba s odpovídajícím odborným stavebně-technickým vzděláním, 
 • praxe ve spolupráci se zpracováváním soudně znaleckých posudků znaleckého ústavu VUT v Brně,
 • praxe znalecké účasti při soudních jednání,
 • špičkové přístrojové vybavení renomovaných značek: FLIR, EXTECH, RIDGID, TESTO, ...

Inspekce nemovitosti

• základy a nosné konstrukce, střecha
• nenosné příčky a ostatní konstrukce
• exteriér a fasáda, hydroizolace a tepelná izolace
• vnitřní instalace (voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika,
   elektroinstalace, vytápění)
• interiéry, povrchy, zařizovací předměty
• vstupní a interiérové dveře a okna
• sklepy, garáže a společenské prostory
• požární bezpečnost a hygienické podmínky
 

Další služby

• měření rovinnosti povrchů podlah a stěn
• měření elektro instalací, měření vlhkosti a další případná
   měření
• orientační půdorys s vyznačenm závad
• odhad nákladů na odstranění zjištěných závad
• zakreslení půdorysu a ověření skutečné výměry bytu či domu

Pro objednání inspekce nemovitosti

+420 720 568 211, info@bplus.cz
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?