Expertní kancelář

expertní činnost a diagnostika pozemních staveb 

Při zpracování posudků se snažíme nalézt a objektivně posoudit příčiny poruch. K řešení problému přistupujeme s reálným pohledem na věc. Při naší práci zohledňujeme mimo jiné i to, že stavba se nerealizuje ani s milimetrovou ani centimetrovou přesností. To co snese papír při řešení detailů nemusí být pravdou i při realizaci.

Neřešíme detaily pro extrémní podmínky, ale díváme se na detail i možným pohledem skutečné realizace.

Při analýze příčiny problému vycházíme ze zkušeností a podstaty probíhajících fyzikálních dějů.

Volitelnou součástí expertního posudku je koncepční návrh řešení, který určí následný postup případné sanace či rekonstrukce včetně variantních řešení s výčtem výhod a nevýhod jednotlivých návrhů.

Couldn't retrieve tweets! Wrong username?