Školení v oblasti diagnostiky

 

Termokamera ani jiné diagnostické zařízení není „elektronický soudní znalec“ a při nesprávném použití poskytuji bezcenné či zcela zavádějící informace (tak oblíbené barevné obrázky a grafy). Alespoň základní znalosti z oboru stavební fyziky jsou pro správný výklad naměřených hodnot zcela nezbytné.

Pro všechny zájemce o tuto problematiku připravíme školení dle individuálních požadavků a představ. Ve školeních se většinou věnujeme oblastem:

Výběr typických závad stavebních konstrukcí 

Základy stavební fyziky (šíření tepla a vlhkosti)

Výběr vhodné diagnostické techniky

Chyby při diagnostice stavebních konstrukcí

Termografická diagnostika budov (úskalí a benefity)

Školení jsou určena pro techniky, kteří jsou aktivní v oblasti stavebnictví a setkávají se, či se potenciálně mohou setkat s měřeními při diagnostice budov. A to ať už proto, že sami tato měření provádějí, nebo mohou být v budoucnu konfrontování s měření a případnou reklamací vlastních staveb. 

Při školeních jste konfrontováni s termovizními měřeními jako současným trendem ve stavebnictví. Je však také názorně ukázáno jaké bývají použity nevhodné postupy a zneužití termografie při neoprávněných reklamacích. 

Během školení jsou jednotlivé problematiky vysvětleny na desítkách termogramů (termosnímcích, fotkách z termovizní kamery). Ty byly pořízeny v terénu při řešení skutečných problem, jak při reklamačních řízeních, soudně znaleckých posudcích, tak pouhé kontrole díla v momentě předání.

Samozřejmostí školení jsou ukázky software a postupů postprocesingu naměřených dat. 

Stavební minimum

Základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání dalších vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech.

Stavební fyzika

Tepelná technika a energetika, využití obnovitelných zdrojů v nízkoenergetické výstavbě, denní osvětlení a oslunění, akustika - vzduchová a kročejová neprůzvučnost.

Stavební diagnostika

Nedestruktivní diagnostika staveb, snímkování termografickou kamerou, měření parametrů vnitřního prostředí, měření vzduchotěsnosti staveb - Blower Door test, měření osvětlení.

Couldn't retrieve tweets! Wrong username?