Měření parametrů vnitřního prostředí

dlouhodobá i krátkodobá měření 

Měření povrchových teplot a parametrů vzduchu v interiéru jsou nejčastěji poptávány jako součást termovizní revize pro reklamační řízení, případně slouží pro ověření parametrů výrobků zabudovávaných do stavby, nebo samotných stavebních konstrukcí. 
Pro reklamační řízení doporučujeme způsob a provedení měření dostatečně prodiskutovat, tak by bylo maximálně eliminováno vyvrácení výsledků druhou stranou.

V rámci našich služeb jsou odborné konzultace běžnou součástí při rozboru problematiky, volby způsobu měření a interpretace výsledků.


Měření lze rozdělit z hlediska časové náročnosti do dvou skupin:

  • jednorázová krátkodobá měření
  • kontinuální dlouhodobá měření (monitoring)

Při analýze naměřených dat vycházíme z aktuální platné legislativy a obecně platných a závazných přepisů či norem. 

Monitoring parametrů vnitřního prostředí a stavebních konstrukcí
Teplota (°C)
Relativní vlhkost (%)
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?