Diagnostika staveb

 

Při naší práci vycházíme z dlouholetých zkušeností v oboru diagnostiky konstrukcí pozemmních staveb především nedestruktivními metodami. Nabízíme zpracování odborných i znaleckých posudků, ale také poradenství v reklamačních řízeních.

Pro diagnostiku staveb a stavebních konstrukcí používáme výhradně přístrojové vybavení od předních světových výrobců jako jsou FLIR, EXTECH, TESTO či RIDGID.

Na stavebních objektech provádíme především následující nedestruktivní diagnostiku:

Termovizní měření
termografické snímkování obvodových plášťů, konstrukcí a konstrukčních detailů - nedestruktivní defektoskopie infračervenou metodou

Měření parametrů vnitřního prostředí budov a stavebních konstrukcí
povrchové teploty na konstrukcích, parametry vnitřního prostředí

Měření vzduchotěsnosti obálky budovy
Blower Door Test, detekce netěsností obálky budovy či termovizní snímkování za podtlaku.

Školení v oblasti diagnostiky
nedestruktivní analýza stavebních konstrukcí a výrobků pomocí termovizní kamery. Tyto kurzy jsou vhodné především pro osoby provádějící stavební dozor.

Naše

motto:

Nepředáme Vám jen barevné obrázky, ale informace získané z objektivního nezávislého fyzikálního měření, našich dlouhodobých zkušeností a odborného vzdělání.

info@bplus.cz

+420 720 568 211
Termovizní

Termovizní

měření


snímkování staveb
a konstrukcí ...

Parametry

Parametry

vzduchu


sledování relativní vlhkosti a teploty ...

Povrchové

Povrchové

teploty


dlouhodobá sledování teploty ...

Blowerdoor

Blowerdoor

test


vzduchotěsnost 
staveb ...

Průzkum

Průzkum

endoskop


nepřístupných dutin a prostorů ...

Kurzy

Kurzy

a školení


nedestruktivní analýza staveb ...

Couldn't retrieve tweets! Wrong username?